สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: โรคปุ่มน้ำเหลือง (lymphadenopathy)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
B-virus meningoencephalitis
Coccidioidomycosis
Colorado tick fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Omsk hemorrhagic fever
Paracoccidioidomycosis
Rocky Mountain spotted fever
Sporotrichosis
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ตะมอยเริม (Herpetic whitlow)
ไฟลามทุ่ง (Erysipeloid)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคตาแดงจากเชื้ออดีโนไวรัส (Adenoviral keratoconjunctivitis)
โรคตาบอดจากพยาธิ (Onchocerciasis)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพาสเจอเรลโลซิส (Pasteurellosis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012485
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546