สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: สูญเสียความจำ (memory loss)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
คาร์บอนไดซัลไฟด์, พิษเรื้อรัง (Carbon disulfide, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
โรคสมอง, (Encephalopathy, chronic solvent)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785822
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546