สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เลือดออกได้ง่าย (bleeding diathesis)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Capnocytophaga infection
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Omsk hemorrhagic fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Vibrio vulnificus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800282
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546