สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: โรคเส้นประสาท (neuropathy)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
American Trypanosomiasis
ไข้กลับ (Relapsing fever)
คาร์บอนไดซัลไฟด์, พิษเรื้อรัง (Carbon disulfide, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023146
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546