สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เชื้ออสุจิน้อย (oligospermia)
กลุ่มอาการ: ทางเดินปัสสาวะ. และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Genitourinary)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785881
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546