สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: อัมพาต (paralysis)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
West Nile virus infection
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
อัมพาตจากเห็บ (Tick paralysis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023182
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546