สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ควารู้สึกสัมผัสเพี้ยน (paresthesia)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
B-virus meningoencephalitis
Raynaud, phenomenon of
ไข้เดงกี (Dengue fever)
คาร์บอนไดซัลไฟด์, พิษเรื้อรัง (Carbon disulfide, chronic toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735688
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546