สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เลือดออกเป็นจุดหรือเป็นหย่อม (petechiae and ecchymoses)
กลุ่มอาการ: ผิวหนัง (Skin)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
Capnocytophaga infection
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Maple bark HP
Omsk hemorrhagic fever
Rocky Mountain spotted fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800452
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546