สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: คอหอยอักเสบ (pharyngitis)
กลุ่มอาการ: หู คอ จมูก (Ears, Nose & Throat)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Naegleriasis
Parvovirus B19 infection
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Sinusitis, chronic)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735720
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546