สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด (pleural effusions)
กลุ่มอาการ: การเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
Lassa fever
Q fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคเยื่อหุ้มปอดที่เกี่ยวกับใยหิน (Asbestos-related pleural disease)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023089
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546