สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปัสสาวะมีโปรตีน (proteinuria)
กลุ่มอาการ: ทางเดินปัสสาวะ. และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Genitourinary)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Lassa fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800321
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546