สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้กลับ (Relapsing fever)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800354
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546