สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: มีหนองปนในอุจจาระ (pus in stool)
กลุ่มอาการ: ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785855
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546