สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ผื่นผิวหนัง (rash (exanthem))
กลุ่มอาการ: ผิวหนัง (Skin)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Boutonneuse fever
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Colorado tick fever
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Parvovirus B19 infection
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ไฟลามทุ่ง (Erysipeloid)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023133
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546