สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เยื่อจมูกอักเสบ (rhinitis)
กลุ่มอาการ: หู คอ จมูก (Ears, Nose & Throat)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Grain fever
Inhalation fever
Maple bark HP
Mill fever
Parvovirus B19 infection
ไข้ปอนตีแอก (Pontiac fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Sinusitis, chronic)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคไอกรน (Pertussis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785859
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546