สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะหลั่งน้ำลายมาก (salivation)
กลุ่มอาการ: หู คอ จมูก (Ears, Nose & Throat)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785883
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546