สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ (segmental consolidation)
กลุ่มอาการ: การเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
Paracoccidioidomycosis
Q fever
กาฬโรค (Plague)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023211
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546