สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ช็อก (shock)
กลุ่มอาการ: หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Capnocytophaga infection
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Omsk hemorrhagic fever
Rocky Mountain spotted fever
Vibrio vulnificus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800466
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546