สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: กวนหรือสูบสิ่งปฏิกูลเหลว หรือเข้าไปในบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล (Agitate or pump liquid manure or enter manure pit)
กลุ่มงาน: การรั่วไหลหรืออุบัติเหตุในพื้นที่ปิด (Spill or Confined Space Accident)
โรคที่เกี่ยวข้อง
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023104
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546