สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ระเบิด เจาะ ย้าย หรือบด หิน คอนกรีต หรืออิฐ (Blast, drill, remove, or crush rock, concrete or brick)
กลุ่มงาน: การทำเหมืองแร่หรือเหมืองหิน (Mining or Quarrying)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, simple (Silicosis, simple)
โรคปอดจากฝุ่นหินแบบอื่นๆ (Pneumoconioses, other)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนขุดเจาะพื้นดิน ยกเว้นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
คนงานค้ำยันหลังคาในเหมืองแร่ (ใต้ดิน)
คนงานทำวัตถุระเบิด คนจุดระเบิดและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสรรพาวุธ
คนงานแยกหินในเหมืองหิน
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้คุมเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทำช่องทางและการตัดที่ใช้ในการทำเหมือง
ผู้คุมเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองอื่นๆทั้งหมด
ผู้คุมเครื่องจักรในการทำเหมืองแบบต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างท่อน้ำใช้ ท่อน้ำเสีย และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างทางด่วน ถนน และสะพาน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การทำเหมืองกรวดและทรายสำหรับงานก่อสร้าง
การทำเหมืองกราไฟต์บดและการทำเมืองระเบิดหิน
การทำเหมืองเงิน
การทำเหมืองถ่านหินแบบใต้ดิน
การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์แบบเปิดหน้าดิน
การทำเหมืองทราย
การทำเหมืองทอง
การทำเหมืองระเบิดหินและเหมืองทำหินก้อนขนาดใหญ่
การทำเหมืองแร่ธาตุทางเคมีและที่ใช้เป็นปุ๋ยอื่น ๆ
การทำเหมืองแร่ธาตุที่ทนไฟ เซรามิกส์ และดินเคลย์
การทำเหมืองแร่ธาตุอโลหะอื่น ๆ ทั้งหมด
การทำเหมืองแร่นิกเกิลและทองแดง
การทำเหมืองแร่ยุเร้นียม-เรเดียม-วานาเดียม
การทำเหมืองแร่โลหะ
การทำเหมืองแร่โลหะอื่น ๆ ทั้งหมด
การทำเหมืองแร่สังกะสีและตะกั่ว
การทำเหมืองแร่เหล็ก
การทำเหมืองแร่อโลหะและเหมืองหิน
การทำเหมืองหินฟอสเฟต
การทำเหมืองแอนทราไซต์
การผลิตหินตัดและผลิตภัณฑ์จากหิน
ผู้รับเหมางานโครงสร้างและฐานรากคอนกรีต
ผู้รับเหมาเตรียมสถานที่ (ไซต์งาน)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340965
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546