สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีสารหนู (Manufacture arsenical pesticides)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ดูแล ผู้คุมหม้อต้ม เครื่องอบแห้ง เตาอบ เตาเผา และเตาหลอม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำเหมืองแร่ธาตุทางเคมีและที่ใช้เป็นปุ๋ยอื่น ๆ
การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291125
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546