สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ผลิตผลิตภัณฑ์ตะกั่ว (Manufacture lead products)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ช่างเทคนิคเคมี
ช่างประกอบชิ้นส่วน, อื่นๆ ทั้งหมด
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแล ผู้คุมหม้อต้ม เครื่องอบแห้ง เตาอบ เตาเผา และเตาหลอม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตกระจกแผ่นเรียบ
การผลิตกระเบื้องปูพื้นและเซรามิกส์ผนัง
การผลิตกระป๋องโลหะ
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องแก้ว แก้วที่ขึ้นรูปด้วยการเป่าและการอัดอื่น ๆ
การผลิตเครื่องใช้ทางการผ่าตัดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมาย
การผลิตโคมไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสถาบัน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
การผลิตท่อพลาสติกและข้อต่อท่อ
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตแบตเตอรี่สำหรับเก็บประจุไฟฟ้า
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่กี่ยวกับแก้วจากแก้วที่ซื้อมา
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์วิเทรียลไชนา เครื่องเคลือบดินเผา และผลิภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอื่น ๆ
การผลิตพลาสติกลามิเนตชนิดแผ่น (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์) และที่เป็นรูปทรง
การผลิตยางสังเคราะห์
การผลิตระเบิด
การผลิตวัสดุพลาสติกและเรซิน
การผลิตวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
การผลิตสารเคมี
การผลิตสารยึดติด
การผลิตสารอนินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสารอินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
การผลิตสินค้าด้านศิลปะและดินสอตะกั่ว
การผลิตสีย้อมและเม็ดสีอนินทรีย์
การผลิตสีและวัสดุเคลือบ
การผลิตหมึกพิมพ์
การผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ (ยกเว้นอาวุธขนาดเล็ก)
การผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ขนาดเล็ก
การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นพอร์ซเลน
การผลิตอุปกรณ์ครอบไฟสำหรับที่อยู่อาศัย
การผลิตอุปกรณ์จับยึดท่อประปาพลาสติก
การผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายและอุปกรณ์ออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785868
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546