สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ผสมหรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม (Mix or pack pharmaceutical products)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุ (Processing Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
นักเทคนิคชีววิทยา
นักเทคนิคเภสัชกรรม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
เภสัชกร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตที่เกี่ยวกับยาและสมุนไพร
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
ร้านขายยาและเภสัชภัณฑ์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280411
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546