สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ (Operate internal combustion engine with inadequate ventilation)
กลุ่มงาน: การทำงานภายในอาคาร (Working Indoors)
โรคที่เกี่ยวข้อง
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
โรคพาร์กินสัน (Parkinsonism)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทำความสะอาดอาคาร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
ช่างก่ออิฐ และช่างก่อบล๊อก
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างทาสี ในงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
ช่างปูนพลาสเตอร์ ช่างฉาบปูน
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถบรรทุกและรถบัส
ผู้ดูแลสถานีปั้มก๊าซและอัดก๊าซ
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023217
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546