สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อคริพตอสสโพริดิโอซิล (Care for children or animals infected with cryptosporidiosis)
กลุ่มงาน: สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Cryptosporidiosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลเด็กอ่อน
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785820
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546