สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: เตรียมสลัดผลไม้โดยใช้สารละลายของเอนไซม์ (เพกติเนสและกลูคาเนส) (Prepare fruit salad using a solution of enzymes (pectinase and glucanase))
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
พ่อครัว, สถาบันและโรงอาหาร
พ่อครัวและหัวหน้าพ่อครัว
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภัตตาคารที่บริการเต็มรูปแบบ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280332
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546