สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ผลิตอัลลอยของโครเมียมหรือเม็ดสีโครเมต (Produce chromium alloys or chromate pigments)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทและช่างหล่อโลหะ
ผู้คุมและผู้ดูแลเตาหลอมโลหะบริสุทธ์
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์อัลลอยด์ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยซึ่งผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้า
การผลิตสารเคมี
การผลิตสารอนินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสินค้าด้านศิลปะและดินสอตะกั่ว
การผลิตสีย้อมและเม็ดสีอนินทรีย์
การผลิตหมึกพิมพ์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307553
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546