สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ (Raise dust of excreta from rodents)
กลุ่มงาน: สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hantavirus pulmonary syndrome
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
คนงานเคลื่อนย้ายวัสดุ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานซ่อมบำรุงทางหลวง
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
คนงานทำความสะอาดอาคาร (ยกเว้นคนรับใช้และแม่บ้าน)
คนงานทำความสะอาดอาคาร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานทำฉนวนสำหรับพื้น หลังคา และผนัง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานบรรจุเข้าและถ่ายวัสดุออกจากรถบรรทุกและรถแท๊งก์
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานวางท่อ
คนช่วยงานคนงานสกัด
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
คนรับใช้และแม่บ้าน
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างทำรั้ว
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างไฟฟ้า
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักสัตวิทยาและนักชีวิทยาสัตว์ป่า
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้คุมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและการวางรางรถไฟ
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรทางการเกษตร
พนักงานสำนักงาน
วิศวกรดำเนินงาน และ ผู้ควบคุมเครื่องมือก่อสร้างอื่นๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800445
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546