สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A (Care for children or primates infected with hepatitis A)
กลุ่มงาน: สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลเด็กอ่อน
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785861
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546