สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ปรับปรุงเศษโลหะที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว แคดเมียม เบอริลเลียม หรือปรอท (Reclaim scrap metal containing lead, cadmium, beryllium, or mercury)
กลุ่มงาน: การหลอมหรือการหล่อโลหะ (Smelting or Casting Metal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทและช่างหล่อโลหะ
ผู้คุมและผู้ดูแลเตาหลอมโลหะบริสุทธ์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย
การหลอม การทำให้บริสุทธิ์ และการผสมขั้นทุติยภูมิ ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ยกเว้นทองแดง)
บริการฟื้นฟูสภาพสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน
ผู้ค้าส่งวัสดุรีไซเคิล
โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785874
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546