สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: รื้อถอนฉนวนที่มีแอสเบสทอส (Remove insulation installed before 1975)
กลุ่มงาน: การติดตั้งหรือรื้อถอนฉนวน (Installing or Removing Insulation)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคเยื่อหุ้มปอดที่เกี่ยวกับใยหิน (Asbestos-related pleural disease)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานขึ้นโครงร่างเหล็กและเหล็กกล้า
คนงานทำฉนวนสำหรับเครื่องจักรกล
คนงานทำฉนวนสำหรับพื้น หลังคา และผนัง
คนงานทำโลหะแผ่น
คนช่วยงานก่ออิฐ บล็อก แกะหิน และผู้ติดตั้ง กระเบื้องและหินอ่อน
คนช่วยงานช่างทำหลังคา
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนช่วยงานช่างไม้
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
ช่างก่ออิฐ และช่างก่อบล๊อก
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างทำหม้อไอน้ำ
ช่างทำหลังคา
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างไฟฟ้า
ช่างไม้
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ผู้ติดตั้งหลังคากระเบื้องและแผ่นไม้ใช้ทำผนัง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปใหม่
การก่อสร้างบ้านใหม่สำหรับหลายครอบครัว (ยกเว้นบ้านสำเร้จรูป)
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย
การขนส่งทางรถไฟ
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ยกเว้นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์)
การซ่อมและบำรุงรักษาสินค้าครัวเรือนและสินค้าส่วนบุคคล
การต่อเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
การผลิตชิ้นงานโลหะแผ่น
บริการฟื้นฟูสภาพสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาเกี่ยวกับประปา การปรับอากาศ และการให้ความร้อน
ผู้รับเหมางานคอนกรีตชนิดสำเร็จรูปและเหล็กโครงสร้าง
ผู้รับเหมางานผนังและฉนวน
ผู้รับเหมางานไฟฟ้า
ผู้รับเหมางานไม้
ผู้รับเหมาตกแต่งอาคารอื่น ๆ
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
ผู้รับเหมามุงหลังคา
โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819353
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546