สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: กำจัด/ลอกสารเคลือบผิวที่มีตะกั่ว (Remove lead coatings)
กลุ่มงาน: การกำจัดสารเคลือบผิว (Removing Coatings)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานขนย้ายวัสดุอันตราย
คนงานขัดและบดโม่ โดยใช้อุปกรณ์มือ
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนช่วยงานคนงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
คนช่วยงานช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง ช่างทำพลาสติก ช่างฉาบปูน
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างทาสี ในงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
ช่างทาสี ในงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การขนส่ง
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
นักอนุรักษ์ และช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานขุดเจาะและก่อสร้าง
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างทางด่วน ถนน และสะพาน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปใหม่
การก่อสร้างบ้านใหม่สำหรับครอบครัวเดี่ยว (ยกเว้นบ้านสำเร็จรูป)
การก่อสร้างบ้านใหม่สำหรับหลายครอบครัว (ยกเว้นบ้านสำเร้จรูป)
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การขนส่งทางรถไฟ
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ยกเว้นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์)
การซ่อมและบำรุงรักษาสินค้าครัวเรือนและสินค้าส่วนบุคคล
การต่อเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
การผลิตรถไฟบรรทุกสินค้า
ผู้รับเหมางานไม้
ผู้รับเหมาตกแต่งอาคารอื่น ๆ
ผู้รับเหมาทาสีและปิดฝาผนัง
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
ผู้รับเหมามุงหลังคา
โรงเรียนศิลปะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023114
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546