สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: กำจัดหรือเปลี่ยนของเหลวในหม้อแปลงที่ปนเปื้อนสารพีซีบี (Remove or replace PCB contaminated fluid in transformers)
กลุ่มงาน: เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคผิวหนัง ที่มีแผลเป็นผื่นแดงและเป็นตุ่มคล้ายสิว (Chloracne)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
บริการฟื้นฟูสภาพสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824898
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546