สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ปลอกเปลือกต้นเมเปิลซ้ำ ๆ เพื่อเอาน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อ (Repeatedly debark maple trees to obtain sap)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Maple bark HP
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานตัดไม้ และอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การดูแลป่าและเก็บของป่า
การป่าไม้และการตัดไม้
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023203
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546