สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมละอองลอยชีวภาพของเนยแข็งที่มีเชื่อรากลุ่มเพนนิซิเลียมซ้ำ ๆ (Repeatedly inhale bioaerosols of cheese containing Penicillum species)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดของคนทำเนยแข็ง (Cheese washer lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องมือทำความสะอาด ล้าง และกัดสนิมโลหะ
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ดูแล ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องหั่นและเครื่องตัด
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเนยแข็ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291138
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546