สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมละอองลอยชีวภาพของข้าวบาร์เลย์ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ (Repeatedly inhale bioaerosols of moldy barley)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดของคนทำงานเกี่ยวกับข้าวมอลต์ (Malt worker lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตมอลต์
การผลิตสารสกัดและเครื่องเทศ
เครื่องดื่ม
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291303
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546