สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมละอองลอยชีวภาพของเยื่อไม้ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ (Repeatedly inhale bioaerosols of moldy wood pulp)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคคนทำเยื่อไม้ (Wood pulp worker lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำเยื่อกระดาษ
การผลิตกระดาษ
โรงงานกระดาษ (ยกเว้นกระดาษหนังสือพิมพ์)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280262
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546