สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมละอองลอยชีวภาพของหัวเชื้อสำหรับหมักซอสถั่วเหลืองซ้ำ ๆ (Repeatedly inhale bioaerosols of soy sauce fermentation starter)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดคนหมักซอสถั่วเหลือง (Soy sauce brewer lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตมายองเนส น้ำสลัด และน้ำปรุงรสอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280309
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546