สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมฝุ่นของยาสูบที่มีราซ้ำ ๆ (Repeatedly inhale dust of moldy tobacco)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดคนทำบุหรี่ (Tobacco worker lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
ผู้คุมเครื่องอบแห้ง อบ บ่ม อาหารและยาสูบ
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ประเมินและผู้คัดแยกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำไร่ยาสูบ
การผลิตบุหรี่
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307572
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546