สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลผู้ป่วย (ติดเชื้อในอากาศ หยดน้ำ) (Care for sick patients (droplet/airborne pathogens))
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Lassa fever
Parvovirus B19 infection
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคตาแดงจากเชื้ออดีโนไวรัส (Adenoviral keratoconjunctivitis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคหัด (Measles)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคไอกรน (Pertussis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
กุมารแพทย์ทั่วไป
คนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานสนับสนุนงานดูแลสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
ช่างเทคนิด และ นักเทคโนโลยีรังสีวิทยา
ช่างเทคโนโลยีศัลยกรรม
นักบำบัดระบบทางเดินหายใจ
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยแพทย์
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
แพทย์ฝึกหัดทั่วไป
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
แพทย์สนามและช่างเทคนิคด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
วิสัญญีแพทย์
ศัลยแพทย์
สูติแพทย์และนรีแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800286
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546