สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: หลอมหรือหล่อตะกั่ว (Smelt or cast lead)
กลุ่มงาน: การหลอมหรือการหล่อโลหะ (Smelting or Casting Metal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทและช่างหล่อโลหะ
นักวิทยาศาตร์ด้านวัสดุ
ผู้คุมและผู้ดูแลเตาหลอมโลหะบริสุทธ์
วิศวกรด้านวัสดุ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การถลุงและทำให้บริสุทธ์ขั้นปฐมภูมิของทองแดง
การทำเหมืองทอง
การทำเหมืองแร่โลหะ
การทำเหมืองแร่สังกะสีและตะกั่ว
การผลิตผลิตภัณฑ์อัลลอยด์ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยซึ่งผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้า
การผลิตสายส่งที่ใช้ในงานด้านพลังงานและการสื่อสารอื่น ๆ
การรีด การดึง และการอัดรีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ยกเว้นทองแดงและอลูมิเนียม)
การหล่อทองแดง (ยกเว้นแบบฉีด)
การหลอม การทำให้บริสุทธิ์ และการผสมขั้นทุติยภูมิ ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ยกเว้นทองแดง)
การหลอมและทำให้บริสุทธ์ขั้นปฐมภูมิของโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง)
การหลอมเหล็กแบบ Investment
การหล่อโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก (ยกเว้นแบบฉีด)
การหล่อเหล็ก
การหล่ออโลหะแบบฉีด
โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า
โรงหล่อเหล็กกล้า (except Investment)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785842
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546