สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยเอทาลีนออกไซด์ (Sterilize equipment with ethylene oxide)
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Cataract, chemical or radiation induced
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานสนับสนุนงานดูแลสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
ช่างเทคโนโลยีศัลยกรรม
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตเครื่องตรวจวัดทางการแพทย์และการผ่าตัด
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
โรคพยาบาลที่รักษาและผ่าตัดทั่วไป
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328275
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546