สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สัมผัส (เท้าเปล่า) ดินที่ปนเปื้อนในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น (Touch (e.g., barefooted) contaminated soil in endemic area)
กลุ่มงาน: การทำงานกลางแจ้ง (Working Outdoors)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคโครโมไมโคซีส (โรคเชื้อรา) (Chromomycosis)
โรคจากพยาธิชอนไชผิวหนัง (Cutaneous larva migrans)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023178
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546