สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลผู้ป่วย (ติดเชื้อทางอุจจาระ-ปาก) (Care for sick patients (fecal-oral pathogens))
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคลำไส้อักเสบจากไวรัส (Gastroenteritis, viral)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
กุมารแพทย์ทั่วไป
คนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์สนามและช่างเทคนิคด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785836
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546