สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่ติดเชื้อ (Touch infected farm animals)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Orf (Contagious ecthyma)
โรคผิวหนังจากเชื้อรา หรือโรคกลาก (Dermatophytosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
ครูสอนวิทยาศาตร์การเกษตร, มัธยมปลาย
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785827
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546