สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ (Travel to endemic area with inadequate protection)
กลุ่มงาน: เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Cyclospora cayetanensis infection
Enterotoxigenic Escherichia coli infection
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Naegleriasis
Omsk hemorrhagic fever
Paracoccidioidomycosis
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ อี (Hepatitis E)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไกอาร์เดียซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Giardiasis)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Cryptosporidiosis)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคโครโมไมโคซีส (โรคเชื้อรา) (Chromomycosis)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคตาบอดจากพยาธิ (Onchocerciasis)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลำไส้อักเสบจากไวรัส (Gastroenteritis, viral)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคหัด (Measles)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800478
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546