สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้อะคริลาไมด์สำหรับยาปูน (ท่อน้ำเสีย เหมือนแร่ และการก่อสร้างอุโมงค์) (Use acrylamide for grouting (sewers, mining, and tunnel construction))
กลุ่มงาน: การใช้กาวหรือสารติดยึด (Applying Glues or Sealants)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนขุดเจาะพื้นดิน ยกเว้นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานวางท่อ
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างท่อน้ำใช้ ท่อน้ำเสีย และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างทางด่วน ถนน และสะพาน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
การทำเหมืองถ่านหินแบบใต้ดิน
การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์แบบเปิดหน้าดิน
การทำเหมืองแอนทราไซต์
ผู้รับเหมางานคอนกรีตชนิดสำเร็จรูปและเหล็กโครงสร้าง
ผู้รับเหมางานโครงสร้างและฐานรากคอนกรีต
ผู้รับเหมาเตรียมสถานที่ (ไซต์งาน)
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340935
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546