สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้สารประกอบแอนไฮไดร์ในการผลิตเคมีภัณฑ์ (Use anhydride compounds to manufacture chemical products)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
TMA HP
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคเคมี
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตยูรีเทนและผลิตภัณฑ์โฟมอื่น ๆ (ยกเว้นโพลีสไตรีน)
การผลิตวัตถุดิบและตัวกลางประเภทไซคลิก
การผลิตวัสดุพลาสติกและเรซิน
การผลิตสารเคมี
การผลิตสารอินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเส้นใยอินทรีย์ที่ไม่ใช่ประเภทเซลลูโลส
การผสมเรซินที่ซื้อมา
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48418985
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546