สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้เบนซีนในการผลิตผลิตภัณฑ์ (Use benzene to manufacture products)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างซ่อมและคนงานเครื่องหนังและรองเท้า
ช่างเทคนิคเคมี
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยางรถยนต์
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทากาว
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทำรองเท้า
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผงซักฟอกอื่น ๆ และสบู่
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตยางยานยนต์ (ยกเว้นการหล่อดอก)
การผลิตยางสังเคราะห์
การผลิตวัตถุดิบและตัวกลางประเภทไซคลิก
การผลิตวัสดุพลาสติกและเรซิน
การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
การผลิตสารเคมี
การผลิตสารยึดติด
การผลิตสารอนินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสารอินทรีย์พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสินค้าเกี่ยวกับการขัดมันและเพื่อสุขอนามัยอื่น ๆ
การผลิตสีและวัสดุเคลือบ
การผลิตหมึกพิมพ์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280466
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546