สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้คาร์บอนไดซัลไฟต์เป็นสารรมควัน (Use carbon disulfide as fumigant)
กลุ่มงาน: การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช (Applying Pesticides)
โรคที่เกี่ยวข้อง
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเก็บเกี่ยวพืชผล (ยกเว้นการปั่นฝ้าย)
การขนส่งทางรถไฟ
การจัดการตู้สินค้าทางพาณิชย์นาวี
การดูแลป่าและเก็บของป่า
การเตรียมดิน การปลูกต้นไม้ และการเพาะปลูก
การทำไร่ยาสูบ
การทำไร่อ้อย
การทำสวนเมลอนและผัก (ยกเว้นมันฝรั่ง) อื่น ๆ
การป่าไม้และการตัดไม้
การผลิตอาหาร
การเพาะปลูกพืชไร่
การเพาะปลูกพืชไร่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การโม่แป้ง
กิจกรรมสนับสนุนสำหรับการป่าไม้
โกดังและคลังเก็บสินค้าอื่น ๆ
คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร
บริการกำจัดและควบคุมแมลง
พืชอาหารอื่น ๆ ที่ปลูกภายใต้สิ่งคลุม
โรงเพาะชำและการผลิตต้นไม้
ไร่องุ่น
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785862
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546